Начало    

брой 58

ПОПУЛЯРНИ:

През юли 2017 г. бе публикуван
бр. 51 на "За Буквите" Кирило-Методиевски вестник.

КАЛЕНДАР 2019 г.
вижте календар 2019 г.

Архив на календари за:
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2012 г.
2010 г.
2009 г.


МЕЖДУНАРОДЕН РЕДАКЦИОНЕН КОМИТЕТ

Заслужил главен редактор
ИЛИЯ ПЕХЛИВАНОВ

Главен редактор
Д-р ДИАНА СТОЯНОВА

Съредактор
Д-р ХРИСТО ХРИСТОВ

Редактор и коректор
СВЕТЛА ДЕВКОВА

Графично оформление, редактиране и илюстрации
КИРИЛ ИВАНОВ

УниБИТ, София 1784, бул. "Цариградско шосе" 119,
телефон: +359 2 971 80 74