Начало - За издателя    

Книги и компютри

   Висшето училище – на по-висока орбита - Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

   На 18 октомври 2005 г. в зала „Тържествена“ на УниБИТ се състоя вълнуващо юбилейно тържество по повод 55 години от създаването на Държавния библиотекарски институт, чиито наследници и правоприемници са Колежът по библиотечно дело и от 2 септември 2004 г. – УниБИТ.

   На празничното тържество присъстваха много студенти, бивши и настоящи преподаватели, директори на водещите библиотеки в страната, бивши възпитаници на училището, както и много гости - изтъкнати дейци на културата, на образователното и библиотечното дело в България, приятели и съмишленици, съпричастни към миналото, настоящето и бъдещето на училището.

   Сред гостите на празненството бяха доц. д-р Даниел Вълчев – вицепремиер и министър на образованието и науката, проф. Стефан Данаилов –министър на културата, Лютви Местан – председател на Комисията по образование и наука към Народното събрание, Нина Чилова – председател на Комисията по култура към Народното събрание, Ваня Добрева – заместник-министър на образованието и науката, акад. Петър Кендеров, председател на Президиума на Висшата атестационна комисия, проф. д-р Ани Гергова, председател на Специализирания научен съвет по библиотечно-информационни науки към Висшата атестационна комисия, проф. д-р Боряна Христова, директор на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Ваня Грашкина, директор на Националния център за информационна дейност и председател на Съюза на библиотечните и информационни работници, и много др.

   В своето академично слово ректорът проф. д.ик.н. Стоян Денчев очерта най-важните моменти от историята на УниБИТ и сподели вижданията си за неговото бъдещо развитие като модерно учебно заведение, което съхранявайки добрите традиции, ще върви в крак с европейските образователни стандарти и новите информационни технологии, развивайки и активно международно сътрудничество.

   Проф. Денчев връчи повече от 30 почетни грамоти на бивши преподаватели, учени, общественици и приятели на УниБИТ за приносите им за неговото възходящо развитие и съпричастието им към утвърждаването му като авторитетно учебно заведение в България, трайно свързано с проблемите на библиотеките, информацията и книгоразпространението, с науката и културата на страната.

   Сред наградените бяха доц. д-р Даниел Вълчев, проф. Стефан Данаилов, акад. Иван Юхновски, председател на БАН, акад. Петър Кендеров, Лютви Местан, Нина Чилова, Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите, генерал майор Евгени Манев, ректор на Военната академия, доц. д-р Игор Дамянов, бивш министър на образованието и науката, проф. д-р Иван Харалампиев, ректор на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, проф. Ани Гергова, проф. Боряна Христова, проф. д-р Валентин Станков, председател на Специализирания научен съвет по наукознание и информационни науки, доц. д-р Стоян Буров, заместник-ректор на Великотърновския университет, проф. Георги Панев, ст.н.с. д-р Радка Колева, директор на Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, доц. д-р Иванка Янкова, директор на Университетската библиотека при СУ „Св. Климент Охридски“, Тодора Топалова и Теменужка Бончева, бивши директори на Държавния библиотекарски институт, ст.н.с. Констадинка Калайджиева, бивш директор на НБКМ и създател на института през 1950 година. Сред наградените с почетна грамота бяха и бивши преподаватели в института като Ани Балтова, Любен Георгиев, Ганчо Драганов, д-р Владимир Ганев.

   С почетна грамота, за заслуги в изграждането на Висшето училище, бе наградена и Свободозаря Габровска.

УниБИТ, София 1784, бул. "Цариградско шосе" 119,
телефон: +359 2 971 80 74