Начало - Броеве    

Актуален брой: 74/Ноември 2023г.

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 74/Ноември 2023 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ  19,1 MB PDF* [Бр.74]
Брой 74
 

Всички броеве, публикувани в електронен вариант:

Брой 73 (en) Брой 72 (ru)
Брой 73 (en) Брой 72 (ru)
Брой 72 (fr) Брой 72 (en) Брой 72 (bg) Брой 71
Брой 72 (fr) Брой 72 (en) Брой 72 (bg) Брой 71
Брой 70 Брой 69 Брой 68 Брой 67 (en)
Брой 70 Брой 69 Брой 68 Брой 67 (en)
Брой 66 Брой 65 Брой 64 (bg) Брой 64 (en)
Брой 66 Брой 65 Брой 64 (bg) Брой 64 (en)
Брой 63 Брой 62 Брой 61 Брой 60
Брой 63 Брой 62 Брой 61 Брой 60
Брой 59 Брой 58 Брой 57 Брой 56
Брой 59 Брой 58 Брой 57 Брой 56
Брой 55 Брой 54 Брой 53 Брой 52
Брой 55 Брой 54 Брой 53 Брой 52
Брой 51 (bg) Брой 51 (en) Брой 50 Брой 49
Брой 51 Брой 51 (en) Брой 50 Брой 49
Брой 48 Брой 47 Брой 46-Б Брой 46-А
Брой 48 Брой 47 Брой 46-Б Брой 46-А
Брой 45 Брой 44 Брой 43 Брой 42
Брой 45 Брой 44 Брой 43 Брой 42
Брой 41 Брой 40 Брой 39 Брой 38
Брой 41 Брой 40 Брой 39 Брой 38
Брой 37 Брой 36 Брой 35 Брой 34
Брой 37 Брой 36 Брой 35 Брой 34
Брой 33 Брой 32 Брой 31 Брой 30
Брой 33 Брой 32 Брой 31 Брой 30
Брой 29 Брой 28 Брой 27 Брой 26
Брой 29 Брой 28 Брой 27 Брой 26
Брой 25 Брой 24 Брой 23 Брой 22
Брой 25 Брой 24 Брой 23 Брой 22
Брой 21 Брой 20 Брой 19 Брой 18
Брой 21 Брой 20 Брой 19 Брой 18
Portable Document Format (PDF)

Броевете са във формат PDF. Тези файлове запазват оригиналното форматиране на документа, за да може той да бъде разглеждан и отпечатван независимо от компютърната конфигурация, браузъра или операционната система, която използвате, за да влизате в Интернет.

За да отваряте PDF документи трябва да свалите и инсталирате Acrobat Reader. Инструкции можете да намерите на сайта на Adobe.
Позоваването на публикации от изданието изисква точно посочване на заглавието, автора, броя и годината.

Приемат се за печат текстове в размер до 5400 знака на дискета и разпечатка със съответната илюстрация (цветна и чернобялата), с портрет и адрес на автора. Ръкописи не се връщат. Изданието има общо културен характер и авторите трябва да избягват политически оценки и внушения.

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 73 (en)/Mай 2023 г.

 

Издател

Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

 

ИЗТЕГЛИ 18,10 MB PDF* [Бр.73 (en)]
73en

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 72 (ru)/Mай 2023 г.

 

Издател

Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

 

ИЗТЕГЛИ 31,20 MB PDF* [Бр.72 (ru)]
72ru

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 72 (fr)/Mай 2023 г.

 

Издател

Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

 

ИЗТЕГЛИ 31,20 MB PDF* [Бр.72 (fr)]
72fr

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 72 (en)/Mай 2023 г.

 

Издател

Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

 

ИЗТЕГЛИ 31,20 MB PDF* [Бр.72 (en)]
72en

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 72 (bg)/Mай 2023 г.

 

Издател

Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

 

ИЗТЕГЛИ 31,20 MB PDF* [Бр.72 (bg)]
72en

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 71/Март 2023 г.

 

Издател

Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

 

ИЗТЕГЛИ 20,96 MB PDF* [Бр.71]
71

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 70/Ноември 2022 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 32,10 MB PDF* [Бр.70]
70

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 69/Май 2022 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 28,43 MB PDF* [Бр.69]
69

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 68/Март 2022 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 17,86 MB PDF* [Бр.68]
68

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 67 EN/Декември 2021 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 17,86 MB PDF* [Бр.67 EN]
67 EN

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 66/Ноември 2021 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 15,17 MB PDF* [Бр.66]
65

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 65/Май 2021 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 19,5 MB PDF* [Бр.65]
64 EN

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 64 (bg)/Април 2021 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 19,4 MB PDF* [Бр.64 (bg)]
64 EN

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 64 (en)/Април 2021 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 19,3 MB PDF* [Бр.64 (en)]
Брой 64 (en))

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 63/Март 2021 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 5,2 MB PDF* [Бр.63]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 62/Ноември 2020 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 4,6 MB PDF* [Бр.62]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 61/Май 2020 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 11,0 MB PDF* [Бр.61]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 60/Март 2020 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 30,0 MB PDF* [Бр.60]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 59/Ноември 2019 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 8,06 MB PDF* [Бр.59]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 58/Март 2019 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 8,06 MB PDF* [Бр.58]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 57/Март 2019 г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 5.70 MB PDF* [Бр.57]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 56/Ноември 2018 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 5.56 MB PDF* [Бр.56]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 55/Май 2018 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 4.73 MB PDF* [Бр.55]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 54/Мар 2018 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 5.81 MB PDF* [Бр.54]
32

"За Буквите"Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 53/ФЕВРУАРИ 2018 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

ИЗТЕГЛИ 2.1 MB PDF* [Бр.53]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 52/НОЕМВРИ 2017 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ 3.7 MB PDF* [Бр.52]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник -ЮБИЛЕЕН БРОЙ 51/ЮЛИ 2017 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  5.3 MB PDF* [Бр.51]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник -ЮБИЛЕЕН БРОЙ 51 (en)/ЮЛИ 2017 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  5.3 MB PDF* [Бр.51]
32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник -БРОЙ 50/MAЙ 2017 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  3.5 MB PDF* [Бр.50]
Брой 50

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник -БРОЙ 49/MAРТ 2017 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  3.5 MB PDF* [Бр.49]
Брой 49

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 48/НОЕМВРИ 2016 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  5 MB PDF* [Бр.48]
Брой 48

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 47/МАЙ 2016 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  15.1 MB PDF* [Бр.47]
Брой 47

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 46-A/ОКТОМВРИ 2015 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.33 MB PDF* [Бр.46-А]
Брой 46A

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 46-Б/НОЕМВРИ 2015 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  14.8 MB PDF* [Бр.46-Б]
Брой 46B

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 45/МАЙ 2015 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  19.7 MB PDF* [Бр.45]
Брой 45

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 44/АПРИЛ 2015 Г.

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  17.3 MB PDF* [Бр.44]
Брой 44

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 43/СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

Хилядолетна памет за великия български владетел и държавник Самуил
(997–1014)

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  8.81 MB PDF* [Бр.43]
Брой 43

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 42/МАЙ 2014 Г.

Световна среща в Делхи. Български учени от УниБИТ обсъждат дигитализацията на библиотеките.

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  8.81 MB PDF* [Бр.42]
Брой 42

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 41/ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

В началото бе Преслав. Международен симпозиум за 1150- годишнината от Моравската мисия на Св. Св. Кирил и Методйи и Преславския сбор ( 893г.)

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  8.41 MB PDF* [Бр.41]
Брой 41

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 40/НОЕМВРИ 2013 Г.

Култура и политика
Международна научна конференция„Политики за управление на културното наследство – комуникация и социализация чрез образование“

ISSN 1312-3785
Излиза от 1979 година

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  8.41 MB PDF* [Бр.40]
Брой 40

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 39/МАЙ 2013 Г.

Мисля, следователно съществувам
Един живот, изпълнен с достоен съзидателен труд и с неизменна обич към ближните, Проф. Стоян Денчев на 60 години

ISSN 1312-3785
Излиза от 1979 година

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.27 MB PDF* [Бр.39]
39

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 38/НОЕМВРИ 2012 Г.

Пазете я – да се не погуби
Изложба за „История славяноболгарская“ в Рим

ISSN 1312-3785
Излиза от 1979 година

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.27 MB PDF* [Бр.38]
Брой 38

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 37/МАЙ 2012 Г.

Книголюбие
Дни на книгата и авторското право в УниБИТ
Д-р Любомира Парижкова

ISSN 1312-3785
Излиза от 1979 година

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.27 MB PDF* [Бр.37]
Брой 37

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 36/ЯНУАРИ 2012 Г.

1762 г. - 250 години „История славяноболгарская“
„От днеска нататък българският род история има и става народ!“
Иван Вазов

ISSN 1312-3785
Излиза от 1979 година

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.53 MB PDF* [Бр.36]
Брой 36

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - БРОЙ 35/НОЕМВРИ 2011 Г.

Проф. Васил Златарски (1866-1935)
„Както българската история не може да се изучава без познанието на византийската, тока и много въпроси на византийската история не могат да бъдат разяснени без знанието на българската.”

ISSN 1312-3785

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  5.92 MB PDF* [Бр.35]
Брой 35

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 34/МАЙ 2011 г.

ISSN 1312-3785

 

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  5.92 MB PDF* [Бр.34]
Брой 34

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 33/НОЕМВРИ 2010 г.

ISSN 1312-3785

Вазов вече и в Интернет -> http://www.vazovmuseum.com/

Издател

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  5.35 MB PDF* [Бр.33]
Брой 33

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 32/МАЙ 2010 г.

ISSN 1312-3785

НАУМ - 1100
ОТ ПРЕСЛАВ ДО ОХРИД

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4 MB PDF* [Бр.32]
Брой 32

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 31/ ноември 2009 г.

ISSN 1312-3785

Видим и невидим мост
Книгата – пазител на духовността
Доц. д-р Кристина Върбанова-Денчева – ръководител на катедра „Книга и общество“ в УниБИТ

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4 MB PDF* [Бр.31]
Фидт 31

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 30/май 2009 г.

ISSN 1312-3785

"С право на своя дума"
В Годината на Васил Априлов учители и ученици от Габрово и Русе гостуваха на Европейския парламент
Специално за в. „За буквите–О писменехь”

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  3.7 MB PDF* [Бр.30]
Брой 30

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 29/ноември 2008 г.

ISSN 1312-3785

Броят е посветен на Деня на народните будители

 

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.5 MB PDF* [Бр.29]
Брой 29
"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 28/ 2008 г.

ISSN 1312-3785

Броят е посветен на 100-годишнината от обявяване Независимостта на България - 22 септември 1908 г. - официален Ден на Независимостта

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.53 MB PDF* [Бр.28]
Брой 28
"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 27/ 2008 г.

ISSN 1312-3785

Дмитрий Лихачов към младите българи

"Скъпи приятели!
Помнете, че вие сте най-древните от съществуващите днес културни нации на Европа – не само живи останки от древна култура, но и съставка на бъдещето. Една малка на ция като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа. Не забравяйте това!“ (1997)

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  3.86 MB PDF* [Бр.26]
Брой 27
"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 26/ 2007 г.

ISSN 1312-3785

Някога впрочем не зная как, сестрата на българския княз беше пленена от гърците и беше предадена в царския двор и беше кръсте на и научена на книга. По време на царуването на тези царе имаше голям мир между гърци и българи и тя беше заменена за някакъв бо лярин, Теодор Куфара. Когато се върна, не преставаше да поучава своя брат във вярата Христова, докато го покръсти. Когато той се покръсти, българите въстанаха срещу него и искаха да го убият, защото остави тяхната вяра. Но той като излезе на бран, победи
ги и оттогава един покръсти доброволно, а други насила.“

Приписка от Манасиевата хроника

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.75 MB PDF* [Бр.26]
Брой 26
"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 25/ 2007 г.

ISSN 1312-3785

"Напразно ще търсим в историята факти, които да представят цар Борис І като абележителен воин, като смел пълководец. Ако трябва да бъдем откровени, войните, които той води, са по-скоро безуспешни. Въпреки това цар Борис І постига своите цели не със силата на армията си, а с много мъдрост и такт, със силата на една гъвкава и многопосочна дипломация."

Георги Първанов

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Този брой е посветен на 1100-годишнината от кончината на Княз Борис I, 170 години от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски и встъпването на България в Европейския съюз

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  3.87 MB PDF* [Бр.25]

Брой 25

 

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 24/Октомври 2006 г.

ISSN 1312-3785

Плътта на българската държава създаде хан Аспарух, нейния дух – Св. Св. Кирил и Методий. И чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата.

Дм. Лихачов

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Този брой е посветен на Денят на народните будители и 100-годишнината от рождението на акад. Дмитрий Лихачов. Осъществен в сътрудничество с Международния фонд „Д.С. Лихачов“ в Санкт Петербург.

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  2.27 MB PDF* [Бр.24]
Брой 24

 

 

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 23/Септември 2006 г.

ISSN 1312-3785

На 22 януари 2005 г. Българският патриарх Максим и Руският патриарх Алексей ІІ отслужиха в Успенския събор на Московския кремъл тържествена света литургия за Св. Киприан, митрополит Московски и на цяла Русия. В своето слово Алексий ІІ за първи път изрично назова Чудотвореца Киприан „родом българин от Търново“.

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Този брой е посветен на 600-годишнината от Успението на Св. Киприан – Митрополит Киевски и Московски и обновлението на Търновската черква „Св. 40 мъченици“. Осъществен е с Научно-изследователския център „Търновска книжовна школа“.

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  3.48 MB PDF* [Бр.23]
Брой 23

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 22/Май 2006 г.

ISSN 1312-3785

Нашето читалище е уникален, български феномен, възникнал в бурната епоха  на Възраждането, в годините на национално пробуждане, осъзнаване и борба за национална независимост. Българското Възраждане стана възможно, защото ги имаше тези три кита на нашата духовност – църквата, училището и читалището.

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Този брой подкрепя с аргументи и факти предстоящото пълноправно членство
на Република България в Европейския съюз.

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.65 MB PDF* [Бр.22]
Брой 22
"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 21/Ноември 2005 г.

ISSN 1312-3785

През 2008 г. в град Охрид, Македония, ще се състои ХІV-ият международен конгрес на славистите. Представител на редакционния комитет на Кирило-Методевския вестник записа изявление на акад. Милан Гурчинов по време на Международната писателска среща в София през май 2005 г.

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Броят е посветен на Деня на народните будители 1-ви ноември и присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  9.23 MB PDF* [Бр.21]
Брой 21
"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Бр. 20/април – май 2005 г.

ISSN 1312 – 3785

Броят се посвещава на 1120-годишнината от кончината на славянския първоучител Методий и присъединяването на България към Европейския съюз.

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Броят излиза с подкрепата на Националния център за музеи, галерии и изобразително изкуство при Министерството на културата и туризма

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.21 MB PDF*[Бр.20]
Брой 20
"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Брой 19 / ноември 2004 г.

ISSN 1312-3785

„Най-сетне ние възвръщаме на братята българи своя дълг към родината на Кирило-Методиевската писменост"
Из лично писмо на граф Николай П. Игнатиев до неговата съпруга след първата черковна служба в гр. Бяла в присъствието на руския император Александър И.
Датата е 10 юли 1877 година. Публикувано за пръв път през 2000 година.
 

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Броят излиза с подкрепата на Министерството на културата и Съюза на печатарската индустрия в България

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ

ИЗТЕГЛИ  4.45 MB PDF*inEXE [Бр.19]
Брой 19

"За Буквите" Кирило-Методиевски вестник - Брой 18 / май 2004 г

ISSN 1312-3785

24 МАЙ - ПРАЗНИК БЪЛГАРСКИ, ПРАЗНИК СЛАВЯНСКИ, ПРАЗНИК ЕВРОПЕЙСКИ

Издател

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Броя излиза с родолюбивото спомоществователство на Националния център за книгата при Министерството на културата с директор Игор Чипев.

Печатница - Директор МАРИН НЕСТОРОВ
и на Николай Трифонов - кмет на община Несебър

ИЗТЕГЛИ  2.43 MB PDF MB PDF* [Бр.18]
Брой 18

УниБИТ, София 1784, бул. "Цариградско шосе" 119,
телефон: +359 2 971 80 74